Starostwo Powiatowe w Siedlcach

ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
Numer telefonu, pod którym można dokonać umówienia wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 25 6447217.

Rezerwacja terminu


Wybierz lokalizację, datę i godzinę rezerwacji lub wybierz wolny termin bezpośrednio z kalendarza.
Zarezerwowana godzina wizyty może ulec zmianie w przypadku, gdy w punkcie będzie konieczność obsługi osób, którym przysługuje pierwszeństwo w uzyskaniu porady.
Legenda:
  •   - punkt nieczynny
  •   - termin zarezerwowany
  • 8:00 - termin wolny
  • 8:00 - termin wybrany
Kliknij w celu weryfikacji