Starostwo Powiatowe w Siedlcach

ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
Numer telefonu, pod którym można dokonać umówienia wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 25 6447217.
INFORMACJE
Lokalizacje punktów NPP


Rejestracja wizyty Godziny otwarcia:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 12:00 - 16:00
Czwartek 14:00 - 18:00
Piątek 12:00 - 16:00


Rejestracja wizyty Godziny otwarcia:
Wtorek 12:00 - 16:00
Środa 8:00 - 12:00
Piątek 8:00 - 12:00


Rejestracja wizyty Godziny otwarcia:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Czwartek 8:00 - 12:00

Lokalizacje punktów NPO


Rejestracja wizyty Godziny otwarcia:
Poniedziałek 12:00 - 16:00
Wtorek 14:00 - 18:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 8:00 - 12:00
Piątek 8:00 - 12:00